Concept “Chiến tranh giữa các vì sao”: Một ngôi sao chết mọc lên từ sa mạc Jakku

| |

Đầu tháng 1 năm 2013, một vài tháng sau khi Công ty Walt Disney đã mua Lucasfilm, một cuộc họp được kêu gọi để thiết lập ý tưởng nghệ thuật cho bộ phim sẽ trở thành Star Wars: The Force Awakens. Điều này đã rất lâu trước khi một kịch bản được đưa ra, và thậm chí một vài tuần trước khi J.J. Abrams đã chính thức được công bố là đạo diễn của bộ phim. Một trong những người có mặt là Doug Chiang, một nghệ sĩ tài năng, hiện giữ chức phó chủ tịch và giám đốc điều hành sáng tạo của Lucasfilm, và bạn có thể đã thấy một số nghệ thuật khái niệm được sản xuất trong những ngày sau cuộc gặp đầu tiên đó.

Hôm nay, Chiang đã chia sẻ một ý tưởng nghệ thuật mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây – một tác phẩm liên quan đến một Ngôi sao chết mọc ra từ cát của Jakku.

Tại Star Wars Celemony Europe năm 2016, chúng tôi đã biết rằng Chiang đã tạo ra một hình ảnh của một Ngôi sao chết rơi xuống Tatooine, nơi truyền cảm hứng cho ý tưởng cho Jakku. Trong hình ảnh mới này, Chiang đặc biệt đề cập rằng Ngôi sao chết này đang mọc ra khỏi sa mạc Jakku.

Previous

Bồi thẩm đoàn đã quyết định “Dark Horse” của Katy Perry sao chép một bài hát Rap của Christian từ năm 2009

Các số liệu thống kê chứng minh BTS K-Pop, cũng nổi tiếng không kém Taylor Swift, Billie Eilish và các ngôi sao nhạc pop khác của Mỹ

Next